U bent hier: Home > SpyBlog > 2015 januari
28 jan
2015

JunkieEen druggebruiker in ons land is gemiddeld 31 jaar oud, een man, woont nog bij de ouders en heeft geen werk. Dat blijkt uit nieuwe statistieken die het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) opmaakte op basis van hun gegevens.

Overheid wil campagnes afstemmen op specifieke druggebruikers

Alle drugsverslaafden die in een ziekenhuis, dag- of residentieel centrum in behandeling gaan, worden nu anoniem in een speciale databank bewaard. Die bevat al meer dan 9.000 profielen. ‘Zo kan de overheid haar campagnes afstemmen op de ­gebruikers.’, zegt Lies Gremeaux van het WIV. Een enkele algemene campagne maken die met één boodschap alle soorten druggebruikers aanspreekt? Dat is onmogelijk, volgens Lies Gremeaux van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV). Maar de overheid heeft het noodgedwongen jarenlang zo moeten doen. Omdat er amper informatie beschikbaar was over druggebruikers in ons land.

Grote verschillen tussen soorten junks

Met de nieuwe databank kan het beter. Zo weten we nu dat een alcoholverslaafde in behandeling gemiddeld 39 jaar en alleenstaande is, terwijl een cannabisgebruiker in behandeling 24 jaar oud is en bij zijn ouders woont.

Controle en detectie van alcohol en drugs

In sommige situaties is het nodig mensen te kunnen testen op drugs- of alcoholmisbruik. Daarvoor werden speciale testapparaten ontwikkeld zoals de Alcoscan AL-7000 Alcoholtester en de Drugwipe 5S drugtest.

23 jan
2015

WhatsApp nu ook op PC

WhatsApp voor PCHet is voortaan mogelijk om berichten te sturen via WhatsApp van op je computer. Daarmee hoopt de steeds populairder wordende berichtendienst nog meer mensen te bereiken. Bovendien lanceert een Italiaans bedrijf een speciale simkaart, op maat van WhatsApp.

 WhatsApp nu ook op PC via Google Chrome

Miljoenen mensen in heel de wereld zijn de voorbije maanden en jaren WhatsApp beginnen te gebruiken op hun smartphone. Het principe? Je stuurt sms’jes, afbeeldingen en filmpjes naar contacten via het internet. Gratis en dus niet langer betalend zoals de oude sms-diensten. Tot voor kort kon dat alleen op smartphones, maar de makers hebben nu ook een versie gelanceerd waarmee het mogelijk is om WhatsApp via je computer te gebruiken. Daarvoor ga je naar deze website in Google Chrome, want voorlopig wordt alleen die browser ondersteund. Vervolgens scan je de QR-code die op je scherm verschijnt met je mobiele toestel en je kunt aan de slag.

Smartphone blijft nodig voor WhatsApp op PC

Belangrijk om weten is dat WhatsApp niet op het internet te gebruiken zal zijn zonder smartphone. ‘Je moet verbinding maken met het internet via je telefoon’, zegt een woordvoerder van WhatsApp. ‘Maar het is een goeie manier om mensen die op hun computer bezig zijn de kans te geven ook daar berichten te sturen in plaats van telkens hun smartphone te moeten gebruiken. Maar wanneer de smartphone de verbinding met het internet verliest, zal het ook niet meer werken op computer.’

De webversie van WhatsApp is voorlopig nog niet beschikbaar voor iPhone-gebruikers ‘door beperkingen die Apple ons oplegt’, klinkt het bij WhatsApp .

15 jan
2015

MiserietaksZoals eerder aangekondigd verlaagt de verdeeltaks die onder andere van toepassing is bij verdeling van de woning na echtscheiding in geval van overname door een van de echtgenoten, van 2,5% naar 1%. De maatregel is van kracht sinds 1 januari 2015.

Korting bij gezinswoningen afgeschaft

Nieuw is dat het kabinet enkele weken geleden meer informatie heeft verschaft over de modaliteiten. Een nieuw gegeven daarbij is dat het abbatement (art. 111 bis W. Reg.), d.i. een ‘korting’ die toegekend werd als het om gezinswoningen ging en ook in geval er kinderen waren, wordt afgeschaft.

Er zou wel in een specifieke overgangsbepaling worden voorzien in de zin dat het abattement behouden blijft indien de overeenkomst onderworpen is aan het tarief van 2, 5%. Het gaat hier dan om de overeenkomsten die vóór 1 januari 2015 worden afgesloten onder opschortende voorwaarde waaronder overeenkomsten ‘echtscheiding door onderlinge toestemming’ en waarvan de voorwaarde zich realiseert na 31 december 2014. Deze blijven onderworpen aan de oude tarieven.

Overeenkomsten voor 1 januari nog aan oud tarief

Voor een overeenkomst ‘echtscheiding door onderlinge toestemming‘ die wordt afgesloten onder opschortende voorwaarde, zal op het moment van vervulling van de voorwaarde, het evenredig recht verschuldigd zijn aan het tarief dat gold op het ogenblik waarop de overeenkomst werd afgesloten (art. 16 W.Reg.). Een overeenkomst die voor de datum van inwerkingtreding werd afgesloten onder een opschortende voorwaarde die pas na de datum van inwerkingtreding wordt vervuld, blijft dus onderworpen aan het oude tarief. Dit wil zeggen dat de 1% slechts van toepassing is op overeenkomsten opgemaakt op of na 1 januari 2015.

Momenteel zijn er echter nog geen ontwerpteksten neergelegd in het Vlaams parlement.