U bent hier: Home > SpyBlog > 2015 mei
14 mei
2015

Een ‘pictogram’ is een afbeelding met een duidelijke boodschap. Mensen uit andere landen kennen ze ook want ze betekenen overal hetzelfde. Je vindt die bordjes in openbare gebouwen, op verpakkingen, in het straatbeeld…

De pictogrammen hieronder hebben te maken met brandveiligheid.
Ken jij ze allemaal?

Roken is niet alleen ongezond, het kan ook brand veroorzaken. Overal waar je dit bordje ziet, is roken verboden!
Geen enkele vorm van vuur is toegelaten. Wees voorzichtig!
Als je dit symbool op een fles ziet staan, heb je te maken met een gevaarlijk product. Als het in aanraking komt met bepaalde andere (brandbare) stoffen kan het erg hevig reageren en komt er veel warmte vrij.
Dit pictogram staat op de verpakking van zeer brandbare stoffen! Houd ze ver van alle vuur!
Is er brandgevaar? Dan duidt deze figuur aan waar je een draagbare brandblusser kan vinden. Dit plaatje vind je vaak in openbare gebouwen (vb. een bibliotheek). Als je op de knop drukt, treedt het brandalarm in werking.
Zie je dit bord ergens hangen? Dan hangt er in de buurt een opgerolde brandslang.
Ben je op zoek naar de uitgang van een gebouw? Volg dan deze wegwijzers.
Bij brandgevaar wil je zo vlug mogelijk naar buiten. Deze bordjes hangen boven de snelste weg naar een nooduitgang.
Onthoud goed de plaats waar deze pictogram hangt. In geval van nood verzamelt iedereen hier.
Verboden lift te gebruiken
Deze figuur hangt soms aan de buitenzijde van een liftdeur. Neem nooit een lift als het brandt!
Heb je deze pictogram al gezien in de straat? De brandweer komt bij brand hier bluswater halen. Houd deze plaats dus vrij.